ยกเลิกสมัครรับข่าวสาร

หากท่านต้องการยกเลิกการรับสมัครข่าวสารและการสื่อข้อมูลข่าวสารทาง SMS จาก Bayerlabs กรุณาทำตามขั้นตอนการยกเลิกด้านล่างนี้

ขั้นตอนการยกเลิก
  1. กรอกอีเมลของคุณ แล้วติ๊กถูกที่ประเภทข่าวสารที่ต้องการยกเลิก
  2. ตรวจสอบอีเมลของคุณ แล้วคลิกลิ้งที่ปรากฏในอีเมล
  3. เมื่อระบบทำการยกเลิกอีเมลของคูณแล้ว จะแสดงว่า “คุณได้ยกเลิกสมัครรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว”