ชุดตรวจ ATK HIPBiotech สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้

ชุดตรวจ ATK HIPBiotech สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้

ชุดตรวจ ATK HIPBiotech มีการทดสอบและทำการวิจัยเชื้อไวรั…

ชุดตรวจ ATK Singclean สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้

ชุดตรวจ ATK Singclean สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้

ชุดตรวจ ATK Singclean มีการทดสอบและทำการวิจัยเชื้อไวรัส…