ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกต้องทำอย่างไร

ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกต้องทำอย่างไร

หากผลการตรวจ ATK เป็นบวกนั่นหมายถึงมีการติดเชื้อ สามารถโทรแจ้งหน่วยงานต่างๆใกล้บ้าน ควรทำการแยกตัวออกมา ไม่อยู่ร่วมห้องเดียวกับผู้อื่น…

ATK VS PCR

ATK VS PCR

Rapid Antigen Test เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว คล้ายกับชุดตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองที่สามารถใช้ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่ศูนย์ตรวจในชุมชน ข้อดีของการตรวจ ATK การตรวจแบบ ATK ใช้งานง่าย และทราบผลรวดเร็ว โดยจะ…

ขั้นตอนการตรวจ ATK

ขั้นตอนการตรวจ ATK

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำวิธีการใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ไว้ดังนี้
• ใช้ไม้สวอบป้ายเก็บตัวอย่างเชื้อจากโพรงจมูกหรือลำคอ
• จุ่มไม้สวอบลงในหลอดที่มีน้ำยาสกัด หมุนและบีบอย่างน้อย 5 รอบ นำไม้สวอบออก แล้วปิดด้วยจุกฝาหลอดหยอด…

ทำไมต้อง Bayer Labs

ทำไมต้อง Bayer Labs

ด้วยความเชี่ยวชาญและความคลอบคลุมในส่วนการบริการด้านการตรวจเชื้อ ตั้งแต่ การตรวจ ATK  การตรวจปัสสาวะ ไปจนถึง การตรวจการตั้งครรภ์  Bayer labs พร้อมอำนวยความสะดวกทั้งในและนอกสถานที่…