บริการตรวจ
RT-PCR

บริการตรวจแบบ RT-PCR ปลอดภัยและมั่นใจได้

บริการตรวจ
RT-PCR

บริการตรวจแบบ RT-PCR ปลอดภัยและมั่นใจได้

บริการการตรวจหาเชื้อมี 2 รูปแบบ คือ

การตรวจแบบรายบุคคล (Individual)

เหมาะสำหรับการตรวจในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง บุคคลที่ต้องการนำเอกสารผลการตรวจไปใช้อย่างเป็นทางการ การตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางข้ามประเทศ

การตรวจเป็นกลุ่ม (Pooled sample testing)

เหมาะสำหรับการตรวจในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก การตรวจกลุ่มนักกีฬาก่อนการแข่งขัน การตรวจกลุ่มพนักงานในบริษัท การตรวจกลุ่มบุคคลก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีการตรวจแบบเป็นกลุ่มนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจได้

บริการตามต้องการ ด้วยความเอาใจใส่

ให้บริการการตรวจทั้งในและนอกสถานที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทุกท่าน 

รับการตรวจที่ไบเออร์แล็บ

ผู้รับบริการที่เดินทางมารับการตรวจที่ไบเออร์แล็บ จะได้รับบริการโดยใช้ตู้เก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety unit) ที่ช่วยลดการสัมผัสระหว่างบุคคล และลดการแพร่กระจายของเชื้อ

บริการตรวจนอกสถานที่

การบริการตรวจนอกสถานที่จะใช้รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety mobile unit) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการในทุกพื้นที่ตามความต้องการของผู้รับบริการ

ติดต่อเรา