บริการตรวจ ATK

บริการตรวจแบบ ATK ปลอดภัยและมั่นใจได้

บริการตรวจ ATK

บริการตรวจแบบ ATK ปลอดภัยและมั่นใจได้

atk test

การตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit

บริการตรวจเชื้อ แบบ Antigen Test Kit เหมาะสำหรับการตรวจในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง โดยชุดตรวจผ่านมาตรฐานอย.รับรอง พร้อมออกใบรับรองผลตรวจ สามารถ walk in เข้ามาตรวจได้เลย มีเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการ กรณีพบว่าติดเชื้อด้วยวิธีตรวจแบบ Rapid Antigen Test สามารถตรวจด้วยวิธี RT-PCR ต่อได้เลย

ติดต่อเรา