บริการตรวจเชื้อครอบคลุม ทั้งในและนอกสถานที่

รวมทั้งการตรวจนอกจากนี้เช่น สารเสพติด การตั้งครรภ์ กรุ๊ปเลือด เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และอื่นๆ

บริการตรวจเชื้อครอบคลุม ทั้งในและนอกสถานที่

รวมทั้งการตรวจนอกจากนี้เช่น สารเสพติด การตั้งครรภ์ กรุ๊ปเลือด เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และอื่นๆ

บริการของเรา

บริการตรวจ ATK

บริการตรวจ ATK

บริการตรวจเชื้อ แบบ Antigen Test Kit เหมาะสำหรับการตรวจในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง โดยชุดตรวจผ่านมาตรฐานอย.รับรอง พร้อมออกใบรับรองผลตรวจ สามารถ Walk in ได้

บริการตรวจ RT-PCR

บริการการตรวจหาเชื้อมี 2 รูปแบบ คือ การตรวจแบบรายบุคคล (Individual) และ การตรวจเป็นกลุ่ม (Pooled sample testing) ให้บริการการตรวจทั้งในและนอกสถานที่

บริการตรวจนอกสถานที่

บริการตรวจเชื้อแบบเชิงรุกโดยเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจเชื้อ ณ โรงงาน บริษัท หน่วยงานรัฐ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลสนาม สามารถตรวจได้ทั้ง แบบ Antigen Test และ RT-PCR

บริการตรวจเชื้อแบบ VIP

บริการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิค RT- PCR แบบบริการถึงบ้าน มีความแม่นยำสูง ผู้ที่มาตรวจไม่ต้องรอนานหรือมีความแออัดระหว่างรอตรวจ โดยเทคนิคการแพทย์บริการตรวจถึงที่และสวมชุด PPE เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

บริการตรวจอื่นๆ

• ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine)
• ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ (Pregnancy test)
• ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)
• ตรวจหากรุ๊ปเลือดและอื่นๆ

จำหน่ายชุดตรวจ ATK

จำหน่ายชุดตรวจ ATK

ชุดตรวจเชื้อแบบ ATK สินค้าแท้ 100% จากบริษัทนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และออกใบกำกับภาษีได้

ติดต่อเรา