โปรโมชั่นบริการตรวจนอกสถานที่ 600 บ. พร้อมใบรับรองผล

ตรวจหาเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆ กับโปรโมชั่น ตรวจ ATK พร้อมใบรับรองผล โดยการตรวจจะเป็นการจองคิว และ walk in

โดยจะมีขั้นตอนดังนี้

  1. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่จุดบริการ กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนการตรวจ ATK ได้ทันที
  2. ชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงิน
  3. เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บตัวอย่างโดยการ SWAB
  4. รอผลตรวจ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง พร้อมติดต่อขอใบรับรอง

📍 บริษัท ไบเออร์แล็บ จำกัด
3176 ซ.ลาดพร้าว 128/4 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

walk in ตรวจ atk

Similar Posts