ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Singclean แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง

Nasal Swab

ทดสอบหาเชื้อด้วยการแหย่ตื้น/ไม้สั้น และแบบไม้ยาว

ใช้งานง่าย

กล่องและคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ใช้งานสะดวก สามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง

ได้ผลเร็ว

ให้ผลเร็ว อ่านผลการทดสอบได้ภายใน 15-30 นาที

รับรองคุณภาพ

สินค้าผ่านมาตราฐาน อย. นำเข้าถูกต้องตามกฏหมาย

atk singclean omicron โอมิครอน
อย.

ติดต่อเรา