ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ HIP Biotech แบบตรวจตัวอย่างด้วยน้ำลาย

ชุดตรวจ ATK น้ำลาย

ตรวจน้ำลาย

ทดสอบหาเชื้อด้วยการตรวจตัวอย่างจากน้ำลาย

ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย สามารถทดสอบด้วยตนเองได้ง่าย ไม่ต้องแหย่จมูก

ได้ผลเร็ว

ให้ผลเร็ว อ่านผลการทดสอบได้ภายใน 20 นาที

รับรองคุณภาพ

สินค้าผ่านมาตราฐาน อย. ผ่านการตรวจประเมินโดย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ติดต่อเรา