ชุดตรวจ ATK HIPBiotech สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้

ชุดตรวจ ATK HIPBiotech มีการทดสอบและทำการวิจัยเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ สายพันธุ์เดลตา และล่าสุดสายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” (Omicron) ซึ่งทางชุดตรวจ ATK HIPBiotech สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน” (Omicron) ได้

hipbiotech omicron โอมิครอน
hipbiotech omicron โอมิครอน

Similar Posts