ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกต้องทำอย่างไร

หากผลการตรวจ ATK เป็นบวกนั่นหมายถึงมีการติดเชื้อ สามารถโทรแจ้งหน่วยงานต่างๆใกล้บ้าน ควรทำการแยกตัวออกมา ไม่อยู่ร่วมห้องเดียวกับผู้อื่น แบ่งของใช้ส่วนตัว ทำการรักษาตามอาการ และควรติดต่อสายด่วน 1330 (สปสช.) หรือ Line : @nhso หรือสามารถลงทะเบียนเข้าระบบที่ https://crmsup.nhso.go.th เพื่อบันทึกข้อมูล หลังจากนั้นทำตามคำแนะนำและเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาต่อไป

  • กรณีอาการเบา (ผู้ป่วยสีเขียว) : สามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อทำ Home Isolation ที่ https://crmsup.nhso.go.th หรือแอดไลน์ @nhso การรักษาอีกช่องทางคือการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการรักษาที่ Hospitel เพื่อรับการดูแลจากแพทย์ 24 ชั่วโมง
  • กรณีมีแนวโน้มอาการหนักขึ้นไป (ผู้ป่วยสีเหลืองและแดง) : ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเท่านั้นเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีไม่สามารถหาเตียงได้โทร 1669, 1668 หรือประสานหาเตียง Line ID : @sabaideebot และ Facebook Fanpage : เราต้องรอด ช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติม

ตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบต้องทำอย่างไร

นอกจากผลการตรวจเป็นบวกที่ต้องทำการรักษาแล้ว ผลการตรวจโควิดเป็นลบก็ไม่สามารถวางใจได้ เนื่องจากหากใช้การตรวจด้วยตนเองแบบ Antigen Test Kit ในช่วงที่ร่างกายเพิ่งรับเชื้อแล้วผลยังอาจเป็นลบอยู่ หรืออยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงควรตรวจซ้ำอีกใน 3-5 วัน ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวควรเข้ารับการตรวจที่ละเอียดแบบ RT-PCR จึงจะสามารถมั่นใจในผลการตรวจได้มากกว่า

เนื่องจากการตรวจ ATK อาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลรอบข้างควรเลือกการตรวจแบบ RT-PCR หากพบผลเป็นบวกสามารถติดต่อขอลงทะเบียนรับสิทธิ์รักษาที่โรงพยาบาลต่างๆได้

Similar Posts