ทำไมต้อง Bayer Labs

ด้วยความเชี่ยวชาญและความคลอบคลุมในส่วนการบริการด้านการตรวจเชื้อ ตั้งแต่ การตรวจ ATK  การตรวจปัสสาวะ ไปจนถึง การตรวจการตั้งครรภ์  Bayer labs พร้อมอำนวยความสะดวกทั้งในและนอกสถานที่ สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มองค์กร เราสามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็น One stop service เพื่อตอบโจทย์การให้บริการ รวมถึงการเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าในส่วนของมาตรฐานสากล 3 ระบบ ได้แก่ ISO9001 ISO14000 ISO45000 นอกจากนี้เรายังได้รับการไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าองค์กร เช่น เซ็นทรัล โลตัส และอื่นๆ ประกอบกับระยะเวลาการให้บริการที่รวดเร็วและใส่ใจ ส่งผลให้เราเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับครัวเรือน

Similar Posts